Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Slice.fi - palvelua ja mobiilisovellusta (myös ”mobiilisovellus” ”sovellus” tai “palvelu”). Palvelua hallinnoi, ylläpitää ja omistaa FeedCowboy Oy (myös “palveluntarjoaja” tai “Slice”). FeedCowboy Oy, Eteläranta 2 E 46, 28100 Pori, Y-tunnus 2764873-9.

Slicen tavoitteena on tarjota käyttäjille helppo ja kätevä tapa selata, julkaista ja lunastaa etuja sekä hyödyntää mobiilista etu/jäsenkorttia. Slice ottaa mielellään vastaan palautetta siten, että tahtotilana on koota merkittäviä etuja ja alennuksia palvelun käyttäjille.

Ehdot muodostavat sopimuksen palvelun käyttäjän (myös ”asiakas”) ja Slicen välillä, ja määrittelevät asiakkaan ja Slicen palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Sovellus helpottaa etujen lunastamista, selaamista, tarjoamista, sekä antaa mahdollisuuden käyttää mobiilista etukorttia. Sovelluksessa voi lukea omaa etukorttia tarjoavan tahon, etuja myöntävien tahojen tai Slicen tiedotteita sekä muuta sisältöä ja markkinointia. Lataamalla sovelluksen asiakas hyväksyy, että Slice voi lähettää käyttäjälle palvelun välityksellä digitaalista suoramarkkinointia (sähköposti, tekstiviesti, push - viestit) kuten uutisia, tarjouksia ja muita tietoja tapahtumista. Lupa myönnetään omalle etukorttia myöntävälle taholle. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön, muuta kuin sen käsittelyyn ja hallinnointiin liittyen sitten voimassa olevan tietosuojalain mukaisesti.

Sovelluksen lataaminen tai palvelun käyttäminen on osoitus siitä, että asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä palvelussa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita. Slice voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa harkintansa mukaan. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu palvelussa. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot, mikäli hän jatkaa palvelun käyttöä muutosilmoituksen jälkeen. Palvelun rekisteriseloste löytyy www.slice.fi verkkosivulta.

MOBIILISOVELLUS

Palvelu on etuja tarjoaville yrityksille, mobiilista etukorttia ylläpitäville tahoille, sekä näiden jäsenille/asiakkaille suunnattu asiakassovellus, joka sisältää erilaisia etuja, asiakkaille tarkoitettua tietoja, sekä mobiilisen etukortin. Muuta sovellusta tukevaa sisältöä voidaan lisätä ilman erillistä lupaa slicen toimesta. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy sovelluksen uudistukset. Palvelun tarkoituksena on tarjota käyttäjälle kätevän ja hyödyllisen keinon löytää ja lunastaa itselle tarkoitettuja etuja, antaa tietoa palvelusta sekä mahdollisuuden mobiilijäsenkorttiin.

Palvelun käyttöönotto vaatii, että käyttäjälle on etukäteen toimitettu omalta etukorttia myöntävältä taholtasi aktivointinunnukset palveluun rekisteröitymistä varten. Mikäli olet hukannut jo saamasi tunnukset, niiden käytössä on epäselvyyttä, teknisiä ongelmia, haluat tilata tunnukset, antaa kehitysehdotuksia tai jättää minkäänlaista palautetta, ota ensisijaisesti yhteyttä (mieluiten sähköpostitse) omaan etukorttiasi myöntävään tahoon.

Asiakas hyväksyy, että palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen ja palveluun kirjautumisen jälkeen palvelu on hänen käytössään ilman erillistä uutta kirjautumista aina siihen saakka, kunnes hän poistaa sovelluksen mobiilisesta laitteestaan. Asiakkaan tulee säilyttää huolellisesti laitetta, jolla hän on kirjautuneena palveluun. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja kaikesta tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnistaan palvelussa.

Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Slicelle välittömästi, mikäli epäilee tai havaitsee käyttäjätunnustaan käytettävän väärin. Slicellä on tällöin oikeus estää palvelun käyttäminen asiakkaan käyttäjätunnuksella ja mahdollisuus antaa uusi aktivointikoodi asiakkaalle. Asiakas sitoutuu siihen, ettei luovuta omia tunnuksiaan muille osapuolille, joille ne eivät ole tarkoitettu.

MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN

Slice myöntää asiakkaalle näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti sillä aikajänteellä, mitä hänen oma jäsenyytensä kulloinkin oikeuttaa omaan etukorttia myöntävään organisaatioonsa tai hänen muulla tavoin sovittu etukortin / etujen käyttöoikeus on sopimusehtojen mukaisesti voimassa. Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön. Mikäli asiakas ei noudata näitä käyttöehtoja, voidaan hänen tietonsa poistaa yksipuolisesti Slicen toimesta siitä erikseen ilmoittamatta.

Asiakas ei saa muokata tai jäljentää palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa. Asiakas ei saa käyttää palvelua näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

PALVELUNTARJOAJAN VASTUU

Slice pidättää oikeuden muokata tai muuttaa palvelua sekä lopettaa tai sulkea palvelun milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.
Slice ei vastaa siitä, että kaikki palvelussa esitettävä sisältö (kuvat yms.) on Suomen lakien mukaista, vaan siitä vastaavaat etuja myötävät tahot, yritykset ja sopimuskumppanit itse. Samoin etuja koskevien tietojen ajankohtaisuus, mahdolliset päivämäärä / hinta tai muut asiavirheet eivät ole Slicen vastuulla. Vastuu ilmoitetuista eduista, jäsenkorttien voimassa olosta tai muista tiedotteista ei ole Slicen vastuulla, vaan niitä ilmoittavan tahon (kuten etuja myöntävä yritys, tiedotetta koskeva sisältö, etukorttia myöntävän tahon tiedot tai kortin sisältö, tai jäsenyyden kesto) vastuulla. Slice ei myöskään ole vastuussa siitä, myöntävätkö etuja myöntävät tahot etuja 100% varmuudella. Mikäli etuja myöntävässä yrityksessä esimerkiksi on kesäharjoittelija töissä, joka ei ole kuullut ko. edusta, eikä myönnä käyttäjälle palvelussa ilmoitettua etua, ei Slice vastaa tästä. Tälläisissä tapauksissa ei tarjota käyttäjälle erillistä vahingonkorvausta missään tapauksessa Slicen toimesta, eikä tätä myöskään velvoiteta etuja myötävältä taholta.

Palvelu sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on”. Slice ei vastaa palvelussa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista, tai hetkellisistä teknisisistä ongelmista tai esim. huoltokatkoista. Slice pyrkii pitämään palvelun asiakkaan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Slice ei kuitenkaan takaa, että palvelu on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi. Slice ei voi taata palvelun, sen sisällön tai palvelun kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että palvelun kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Slice ei myöskään vastaa asiakkaan palvelun välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.

Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä ja tietyille käyttäjäryhmille. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista. Mikäli käyttäjä ei ole hyväksynyt tai säätänyt oman puhelimensa asetuksia oikein palvelun käyttöä varten, ei slice vastaa siitä eikä ole velvoitettu tarjoamaan teknistä tukea puhelimien asetusten muokkaamiseen.

Slice ei vastaa tässä sovelluksessa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta. Sovelluksen kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta vastaa kutakin tuotetta tai palvelua markkinoiva ja mainostava taho.

Slice ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Slicelle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Slicen vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. Mitään tätä ylittävää taloudellista vastuuta Slicellä ei ole.
 
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Slice huolehtii asianmukaisesti asiakastietojen käsittelystä ja säilyttämisestä.

EVÄSTEET JA PAIKKATIEDOT

Slice käyttää palvelussa evästeitä (myös ns. Cookies). Eväste on pieni palvelussa asioinnin yhteydessä internet-selaimeen (esimerkiksi Internet Explorer) tallennettava tekstitiedosto, joka mahdollistaa palvelussa vierailevien asiakkaiden (myös ns. kävijä) seurannan.

Evästeiden mahdollistaa esimerkiksi palvelun käyttäjämäärien ja muiden palvelun käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla Palvelun toimintaa voidaan analysoida ja kehittää asiakkaalle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Evästeiden käyttö mahdollistaa myös erilaisen yhdistelmätiedon laatimisen palvelua käyttävistä asiakkaista.
Lisäksi kerätyn tiedon avulla asiakkaalle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia palvelussa sekä palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.

Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden käytön voi niin halutessa kytkeä pois internet-selaimen asetuksista, mutta evästeiden poiskytkeminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun asianmukaiseen toimintaan. Suosittelemme aina evästeiden käyttöä palvelussa parhaan palveluelämyksen vuoksi. On myös suositeltavaa antaa sovellukselle kaikki puhelimen kysymät luvat asetuksissa täyden palvelunkokemuksen aikaansaamiseksi.

Palvelun hyödyntäminen voi paikoin edellyttää sijaintitietojen käsittelyä. Käyttääkseen palvelua asiakkaan tulee hyväksyä, että Slice voi käsitellä asiakkaan sijaintitietoja palvelun tarjoamisen ja hyödyntämisen edellyttämässä laajuudessa. Slice ei käsittele sijaintitietoja muihin kuin niihin ilmoitettuihin tarkoituksiin, joihin asiakas on antanut suostumuksensa. Sijaintitietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki palvelussa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Slicen ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Slice ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

PALVELUNTARJOAJA

FeedCowboy Oy
2764873-9
Osoite: Eteläranta 2 E 46
28100 Pori
Puhelin: 045 217 6577
Sähköposti: slicemail@feedcowboy.com

OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

MUUT EHDOT

Mobiilisovellus saatetaan asiakkaan saataville esimerkiksi Applen App Storen tai muiden sovelluskauppojen kautta, ja siihen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Asiakkaan tulee myös huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien sekä muiden kolmansien osapuolien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä palvelun käyttämiselle.

Slicen tavoitteena on tarjota käyttäjille helppo ja kätevä tapa selata, julkaista ja lunastaa etuja sekä hyödyntää mobiilista etu/jäsenkorttia. Slicen ja etukorttia myöntävän tahohn tavoitteena on koota merkittäviä etuja, alennuksia ja hyödyllisiä tiedotteita kohdistetusti palvelun käyttäjille. Tietoja käsitellään voimassa olevan lain mukaisesti, ja ne tulevat vain Slice-palveluun liittyvään käyttöön. Hyväksymällä kaikki kolme kohtaa saat täyden hyödyn irti etkä jaa paitsi tärkeistä kohdennetuista, palvelukokonaisuuteen liittyvistä tiedotteista.

Lisäksi sitoudun, että tietojani voi tarvittaessa siirtää, hakea tai käsitellä opiskelijakuntani, kouluni tai Slice.fi:n järjestelmissä sekä opiskelijaoikeuden todentamiseen tarvittavien tietovarantojen välillä, kuten Opetushallituksen Koski tai Virta.

Mikäli haluan myöhemmin jatkokirjautua Slice-sovelluksella muihin kolmansien osapuolten nimettyihin tunnistamista vaativiin palveluihin, hyväksyn tähän vaadittavan tietojensiirron toivomieni palveluiden tuottamiseen vaadittavien tietovarantojen välillä.