Tietosuojaseloste ja käyttöehdot

Päivitetty 8.12.2021

TIETOSUOJASELOSTE SLICE − OPISKELIJAKORTILLE

Hyvä opiskelija, tässä selosteessa kerromme miksi ja miten Slice käsittelee henkilötietojasi sähköistä opiskelijakorttisovellusta varten. Näin tiedät missä henkilötietojasi on, ja osaat rekisteröitynä käyttää lakisääteisiä oikeuksiasi. Yhteystiedot rekisterinpitäjä Slice / FeedCowboy Oy:lle löydät selosteen lopusta.

1. Miksi ja mitä henkilötietoja käsitellään?
Digitaalinen Slice − opiskelijakortti (’Sovellus’) mahdollistaa opiskelijastatuksen osoittamisen luotettavasti ja helposti. Sovellus tarjoaa sinulle opiskelijana oppilaitoksittain, alueittain tai muuten kohdennettuja opiskelijaetuja, joiden avulla voit mm. saada merkittäviä säästöjä hankinnoistasi.
Henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, kun hyväksyt sovelluksen käyttöehdot ja tämän selosteen. Voimme lähettää sinulle markkinointiviestejä opiskelijaeduista ja muuta ajankohtaista tietoa Sovelluksesta. Antamasi suostumus on aina peruutettavissa.
Käsittelemme sinusta pääasiassa seuraavia henkilötietoja, josta olet suoraan tai epäsuorasti (muihin tietoihin yhdistettäessä) tunnistettavissa:
• nimi
• sähköposti
• syntymäaika
• oppilaitos
• opintojen kesto ja päätoimisuus
• opiskelijanumero
• valokuva
• koulutusala (mahdollinen)

2. Mistä keräämme tiedot?
Saamme edellä mainitut tiedot tapauskohtaisesti joko oppilaitokseltasi, opiskelijajärjestöltäsi tai suoraan itseltäsi. Emme saa tietojasi missään tapauksessa ilman, että olet siihen antaunut etukäteen luvan joko korttiamyöntävän tahosi (oppilaitos tai opiskelijajärjestö) tai Slicen omissa kanavissa. Lisäksi on automaattisesti syntyvää tietoa, kuten laitteesi IP-osoite.

3. Miten käsittelemme ja säilytämme henkilötietojasi?
Slice-opiskelijakorttisovellus osoittaa opiskeluoikeuden ja tarjoaa tuhansia opiskelijoille suunnattuja etuja. Tätä varten meidän on todennettava opiskelustatuksesi. Riippuen opiskelupaikastasi, tietojasi voidaan tarvittaessa siirtää, hakea tai käsitellä opiskelijajärjestön, oppilaitoksen tai Slicen järjestelmissä. Näitä järjestelmiä ovat mm. Opetushallituksen Koski ja Virta-tietokannat, oppilaitoksen käyttämä tietojärjestelmä, tai muut tietojen todentamiseen liittyvät kolmansien osapuolien palvelut. Sovelluksen keräämiä henkilötietoja ei käytetä oppilaitoksissa muuhun tarkoitukseen, muutoin kun opiskelijan itse näyttäessä opiskelijakorttia, ellei siitä ole erikseen oppilaitoksen toimesta tiedotettu ja olet antanut siihen luvan.
Markkinointiviestintää varten käytämme pääasiassa antamaasi sähköpostiosoitetta. Mikäli et halua saada Slicen uutiskirjettä, voit koska tahansa perua sen.
Henkilötietosi poistetaan kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun tietojemme mukaan opiskeluoikeutesi on päättynyt, ellet anna meille nimenomaista suostumusta henkilötietojen käsittelyyn esimerkiksi alumnitoimintaa tai jotain muuta palvelua varten.

4. Oikeutesi rekisteröitynä?
Olemme edellä avanneet henkilötietojen keräämisestä ja käsittelyä. Sinulla on lisäksi seuraavat oikeudet (tiivistetysti):
• oikeus saada tieto siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi sekä saada kopio henkilötiedoistasi
• oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään epätarkat ja virheelliset henkilötiedot
• oikeus tulla unohdetuksi, jos esimerkiksi peruutat suostumuksesi tai tiedot ovat tarpeettomia
• oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, tietyissä käytännössä poikkeuksellisissa tilanteissa
• oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa
• oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetun toimistolle (tietosuoja.fi)

Henkilötietojen käsittelyssä ei ”profiloida” rekisteröityjä, eli esimerkiksi arvioida yksittäisen opiskelijan ostokäyttäytymistä. Markkinatutkimuksiin pyydetään erikseen nimenomainen suostumus. Tietojasi ei käsitellä EU:n ulkopuolella. Oikeuksiesi yksityiskohtaiset sisällöt ja poikkeukset on kuvattu tarkemmin EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) sekä sitä täydentävässä kansallisessa tietosuojalaissa (1050/2018).

5. Yhteystiedot
Mikäli sinulla on mitään kysyttävää tietosuojakäytännöistämme, tai haluat käyttää edellä kuvattuja oikeuksiasi, otathan yhteyttä info@slice.fi. Mikäli asia koskee opiskelutietojasi, tarkistathan ensin että tiedot ovat ajan tasalla oppilaitoksessasi.
Slice – opiskelijakortin tuottaa FeedCowboy Oy, Pohjoisranta 11, 28100 Pori.


KÄYTTÖEHDOT SLICE - OPISKELIJAKORTILLE:

Nämä käyttöehdot koskevat Slice.fi-palvelua ja mobiilisovellusta (myös ”mobiilisovellus” ”sovellus” tai “palvelu”). Palvelua hallinnoi, ylläpitää ja omistaa FeedCowboy Oy (myös “palveluntarjoaja” tai “Slice”). FeedCowboy Oy, Pohjoisranta 11, 28100 Pori, Y-tunnus 2764873-9.

Ehdot muodostavat sopimuksen palvelun käyttäjän ja Slicen välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Slicen palvelua koskevat oikeudet ja velvollisuudet.

Palvelun tarkoituksena on välittää käyttäjille Sliceen ja sen yhteistyökumppaneihin liittyvää tietoa, etuja, tarjouksia, uutisia sekä muuta sisältöä ja markkinointia sekä toimia jäsentunnisteena. Palvelun käyttäjän alaikäraja on 3 vuotta.

MOBIILISOVELLUS

Palvelu on opiskelijoille tarkoitettu sovellus, joka sisältää opiskelijakortin, opiskelijaetuja ja muuta opiskelijoille suunnattua sisältöä. Lataamalla sovelluksen tai käyttämällä sitä, käyttäjä hyväksyy voimassa olevat ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Mikäli Slice muuttaa ehtoja, ilmoitetaan niistä erikseen palvelussa. Mikäli käyttäjä jatkaa palvelun käyttöä muutosilmoituksen jälkeen, katsotaan käyttäjän hyväksyneen muutetut ehdot.

Käyttäjän on huolehdittava laitteesta, johon hän on asentanut sovelluksen. Käyttäjä hyväksyy, että sovelluksen asentamisen jälkeen palvelu on hänen käytössään ilman erillistä uutta asennusta, kunnes sovellus poistetaan laitteesta tai henkilökohtainen laite vaihtuu. Käyttäjä vastaa omien tietojensa oikeellisuudesta sekä huolehtii siitä, että tiedot säilytetään salassa eikä tunnuksia väärinkäytetä. Käyttäjä on vastuussa omilla tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista. Käyttäjä on sitoutunut ilmoittamaan Slicelle välittömästi, mikäli käyttäjätunnusta väärinkäytetään tai siitä on epäilys. Slice voi tällöin estää palvelun käytön käyttäjän käyttäjätunnuksella.

MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTTÄMINEN

Slice myöntää käyttäjille näissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden ehtojen ja palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti sillä aikavälillä, jolloin hänellä on oikeus käyttää opiskelijakorttipalvelua.

Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Käyttäjällä ei ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa palvelua tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä ehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa. Käyttäjä ei saa käyttää palvelua näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Mikäli käyttäjä ei noudata näitä käyttöehtoja, voidaan hänen tietonsa poistaa yksipuolisesti Slicen toimesta siitä erikseen ilmoittamatta.

PALVELUNTARJOAJAN VASTUU

Slice pidättää oikeuden muokata tai muuttaa palvelua sekä lopettaa tai sulkea palvelun milloin tahansa kokonaan tai osittain ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille. Slice ei vastaa siitä, että kaikki palvelussa esitettävä sisältö on Suomen lakien mukaista. Päivämäärät, hinnat ja sisällöt ovat etuja myöntävien organisaatioiden vastuulla. Etujen myöntäminen on etuja myöntävien organisaatioiden omalla vastuulla. Slice ei vastaa etujen sisällöstä eikä siitä, tarjoaako organisaatio etuja vai ei.

Palvelu tarjotaan sisältöineen käyttäjälle sellaisena kuin se on. Slice ei vastaa palvelussa välitettävien tietojen ja sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista, hetkellisistä teknisistä ongelmista tai esim. huoltokatkoista. Slice pyrkii pitämään palvelun käyttäjän käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Slice ei takaa, että palvelu on käyttäjän käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi.

Palvelu ei ole välttämättä saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä ja tietyille käyttäjäryhmille. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä ja sisällön formaateista. Mikäli käyttäjä ei ole hyväksynyt tai asettanut oman laitteensa asetuksia sopivaksi palvelun käyttöä varten, Slice ei ole velvoitettu tarjoamaan teknistä tukea laitteen asetusten muokkaamiseen.

Slice ei vastaa muiden palvelutarjoajien sisältöihin ohjatuista, tai niistä Sliceen ohjatuista sisällöistä, eikä muihin palveluihin ohjaavien linkkien niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta. Sovelluksen kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta vastaa kutakin tuotetta tai palvelua markkinoiva ja mainostava taho.

Slice ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista, mukaan lukien liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot, jotka johtuvat palvelun tai sen sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä taikka näistä ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeudenloukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Slicelle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa Slicen vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen. Mitään tätä ylittävää taloudellista vastuuta Slicellä ei ole.

IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki palvelussa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Slicen ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Slice ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.

MUUT EHDOT

Mobiilisovellus saatetaan käyttäjän saataville eri sovelluskauppojen kautta, ja siihen sovelletaan näiden ehtojen lisäksi myös kyseisten palveluntarjoajien ehtoja.

Käyttäjän tulee myös huomioida verkko-operaattorien, laitevalmistajien sekä muiden kolmansien osapuolien asettamat ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä palvelun käyttämiselle.

OIKEUSPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Palvelun käyttämiseen ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Porin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

PALVELUNTARJOAJA
FeedCowboy Oy
2764873-9
Osoite: Pohjoisranta 11, 28100 Pori
Puhelin: 045 217 6577
Sähköposti: info@slice.fi